شرکت سامان برکه جام 

      (نماینده رسمی تایر کنتیننتال و سایمکس  در ایران )

(SAMAN BERKEH JAM Co.   (SBJ

کارت گارانتی

نمونه کارت گارانتی شرکت سامان برکه جام که هنگام خرید به مصرف کننده محترم تحویل میگردد.