شرکت سامان برکه جام 

      (نماینده رسمی تایر کنتیننتال و سایمکس  در ایران )

(SAMAN BERKEH JAM Co.   (SBJ

فرم خرید تایر

فرم خرید تایر جهت ارسال درخواست خرید تایرهای کنتیننتال و سایمکس

خواهشمند است فرم خرید را دریافت و بعد از پرکردن برای ما از طریق فکس و یا تلگرام ارسال نمایید .( فرم خرید)