شرکت سامان برکه جام 

      (نماینده رسمی تایر کنتیننتال و سایمکس  در ایران )

(SAMAN BERKEH JAM Co.   (SBJ

نامه رضایتنامه تایر خسارتی

بعد از ارسال تایر خسارتی و پر نمودن فرم مربوطه ( فرم تایر خسارتی ) کارشناسان ما با هماهنگی با خریدار نسبت به کارشناسی تایر خسارتی اقدام و در صورت

اینکه خسارت تایر مربوط به تولید بوده و شامل تایرهای  خسارتی باشد وجه خسارت به خریدار محترم پرداخت میگردد.

نامه رضایت از خسارت دریافتی به فرمت زیر تهیه گردیده که خواهشمند است نامه را پرینت نموده و بعد از تکمیل به این شرکت فکس نمایید .

لطفا جهت در یافت فایل JPG کلیک نمایید . (نامه رضایت نامه خسارت دریافتی )