شرکت سامان برکه جام 

      (نماینده رسمی تایر کنتیننتال و سایمکس  در ایران )

(SAMAN BERKEH JAM Co.   (SBJ

فرم تایر خسارتی

 

 

فرم تایرهای خسارتی 

 

با پرکردن و ارسال فرم تایر های خسارتی از طریق فکس و یا تلگرام برای انجام سریع مراحل بعدی و تماس با شما ما را یاری نمایید . 

 

برای دریافت فایل JPG  تایر خسارتی لطفا کلیک کنید.  ( فایل تایر خسارتی)